DISCLAIMER

1. De inhoud van OOR-SHOP.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, OOR aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

2. OOR is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

4. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met oor@mijntijdschrift.com.